1 זיהוי המטופל כמתאים ל"טיפול ביתי" במרפאה או בבית החולים
 • לפני אשפוז או במהלכו תמיד מומלץ לברר חלופת "טיפול ביתי"
 • הצוות הרפואי במרפאה או בבית החולים ידע לאבחן באם המצב מתאים ל"טיפול ביתי"
 • לאחר קבלת אישור הקופה שלך ניתן לקבל הדרכה כללית אודות השירות
 • לא להיבהל! תינתן הדרכה אישית נוספת על ידי אחות בבית
 • מרשם רפואי ימולא על ידי הצוות הרפואי ויישלח למוקד "טיפול ביתי"
 • מומלץ לקבל עותק מהמרשם ומכתב השחרור מבית החולים
2 מרשם רפואי טיפולי מול הקופה

עם קבלת המרשם הרפואי מוקד "טיפול ביתי" יפעל ל:

 • בדיקת תקינות המרשם
 • תיאום להמשך טיפול כולל מול הצוות המשחרר
  בבית החולים להבטחת רצף טיפולי
 • תיאום מול הקופה לביצוע ההכנות הרוקחיות
3 הכנת ערכה ביתית בהתאמה אישית ואספקה הביתה

חשוב לדעת

 • בכפוף להנחיות המרשם, תוכן ערכה ביתית התואמת את הטיפול הנדרש
 • הערכה הביתית תכלול הן את התרופות והן את הציוד הרפואי הנדרש
 • ההכנות הרוקחיות נעשות באופן מבוקר ומפוקח ע"י רוקחים מיומנים
 • התרופות והשירות במימון הקופה
 • שינוע הערכה לבית המטופל
4 הדרכה ותרגול אישי בבית

עם השלמת הערכה הביתית, צוות "טיפול ביתי" יפעל לתיאום התחלת הטיפול

 • הדרכה אישית ותרגול בבית
 • תרגול על ידי אחות מוסמכת
 • תרגול והדרכה גם לבני המשפחה

מומלץ לשאול כל שאלה אבל תמיד לזכור שצוות מקצועי זמין 24/7 לכל בעיה או חשש